ประกาศรายชื่อกิจกรรม

เนื่องจากบอลเลื่อนการแข่งขัน ทางเราจึงขอเลิกเลิกกิจกรรม ใน วันที่ 06 พฤษภาคม 2563