กิจกรรม

กิจกรรมทาย เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 1,000 บาท ประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เลขท้ายงวดวันที่ 16 ตุลาคม
กิจกรรมทายหวย 2 ตัวล่าง
รางวัลละ 1,000 บ.
ทายเลขท้าย 2 ตัวล่างประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ตัวอย่าง
FOXZ88 (ยูสตัวเอง)
2 ตัวล่าง 88


ทายได้คนละ 1 ครั้ง หากพบว่าทาย 1 ครั้งขึ้นไปทางแอดมินจะตัดสิทธิ์ทันที เฉพาะสมาชิก FOXZ88 เท่านั้น

(หมดเวลา 15.10 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 )
สมาชิกที่มียอด 7  วันที่ผ่านมา 1 พันบาทขึ้นไป เท่านั้น มีสิทธิ รับรางวัล
การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ?